E-mail:   Hasło:     Jeżeli nie pamiętasz hasła wpisz sam adres e-mail.
System przyśle Ci list z przypomnieniem hasła.Pokaż wszystkie | Odpowiedz | Zarejestruj się | FAQ  
 
Harmful If Swallowed

K.K. Baczyński
Harmful If Swallowed

K.K. Baczyński

Kolęda

Anio­ło­wie, anio­ło­wie bia­li,
na co­ście to tak u żłob­ka cze­ka­li,
po co­ście tak skrzy­deł­ka­mi trze­po­cząc
płat­ki śnie­gu roz­sy­pa­li czar­ną nocą?
*
Czy­ście bla­skiem dro­gę chcie­li zmy­lić
tym prze­klę­tym, co krwią ręce zbru­dzi­li?
Czy­ście kwia­ty, srebr­ne li­ście po­sia­li
na mo­gi­łach tych ry­ce­rzy ze sta­li,
na mo­gi­łach tych ry­ce­rzy po­cho­dów,
co od bata po­gi­nę­li i gło­du?
*
Ciem­ne noce, anio­ło­wie, w na­szej zie­mi,
ciem­ne gwiaz­dy i śnieg ciem­ny, i mi­łość,
i pod tymi ob­ło­ka­mi ciem­ne­mi
na­sze ser­ce w ciem­ność się zmie­ni­ło.
*
Anio­ło­wie, anio­ło­wie bia­li,
o! przy­świeć­cie bla­skiem skrzy­deł swo­ich,
by do Pana tra­fił ten zgu­bio­ny
i ten, co się oczu pod­nieść boi,
i ten, któ­ry bez na­dziei cze­ka,
i ten ry­cerz w roz­szar­pa­nej zbroi,
by jak czło­wiek szedł do Boga-Czło­wie­ka,
anio­ło­wie, anio­ło­wie bia­li.

Cześć jego pamięci!

Dodano 15 dni temu
Wiadomość przeczytana 135 razy

« | Strona główna | »

   K.K. Baczyński / Harmful If Swallowed
      Re: K.K. Baczyński / Lily__
      Re: K.K. Baczyński / emka
      Re: K.K. Baczyński / emka
      Re: K.K. Baczyński / skylark
      Re: K.K. Baczyński / Trapeeez


dodaj odpowiedź

Autor: 
Temat: 
Treść: 
Twój nastrój: