Gdzie Pomoc - katalog przydatnych kontaktów

Pomoc Psychologiczna :: Psychoterapia :: Ośrodki Psychoterapii
Województwo: lubelskie

 • Chrześcijański Ośrodek Psychoterapii i Pomocy Rodzinie
  ul. Willowa 15, Lublin
  tel. 782-185-075
  web: http://choppr.pl
  W Ośrodku kierujemy się całościową wizją człowieka jako uduchowionej osoby psychospołecznej. Dlatego u fundamentów troski o człowieka stawiamy jego zdrowie (dobrostan fizyczny), jego psychikę (dobrostan psychiczny, satysfakcja emocjonalna, rozwój charakterologiczny, sfery poznawczej i motywacyjno-osobowościowej) oraz jego duchowość (wiara, relacja z Bogiem, rozumienie siebie i swojej duchowości). Ta zasada komplementarności osoby umożliwia widzenie każdej osoby jako niepowtarzalnej, zdolnej do rozwoju na wielu płaszczyznach, o wiele bogatszej niż tylko to co dostrzegalne, zawsze radzącej sobie najlepiej jak potrafi (z natury zdolnej do adaptacji).
   
 • Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Osobowości
  ul. Sądowa 2/13a, Lublin
  tel. 605 832 196
  email: KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ
  web: http://www.psycholog-lublin.com.pl
  Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Osobowości oferuje konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne. Świadczymy pomoc osobom doświadczającym życiowych trudności, kryzysów oraz wspieramy w rozwoju i pogłębianiu samowiedzy. Oferujemy szeroki zakres usług o charakterze pomocy terapeutycznej, do której zalicza się: terapię indywidualną, terapię grupową oraz terapia par. Oprócz podstawowych obszarów dziedzin takich jak: psychologia i psychoterapia, nasza oferta obejmuje również: diagnozę, szkolenia, treningi oraz warsztaty rozwoju osobistego.
   
 • Lubelski Ośrodek Terapii i Szkoleń LOTiS
  ul , Narutowicza 61, Lublin
  email: KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ
  web: http://www.lotis.org.pl
  Lubelski Ośrodek Terapii i Szkoleń LOTiS to nowe miejsce w centrum Lublina, w którym oferujemy profesjonalną pomoc psychologiczną, psychoterapię, bogatą ofertę warsztatów psychoedukacyjnych oraz zindywidualizowane szkolenia dla firm.
   
 • Ośrodek terapeutyczno-szkoleniowy
  ul. Bohaterów Monte Cassino 16, Lublin
  email: KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ
  web: http://www.ots.lublin.pl/index.php
   

 
« wstecz

Pochwały, skargi i konstruktywne wnioski na temat katalogu proszę przesyłać